Vážení přátelé,

na zasedání OVV ČSSD Svitavy konaném v úterý dne 23.10.2018 nám senátor Radko Martínek oficiálně oznámil, že končí své působení ve vysoké politice.

Dovolte mi proto, abych Radkovi za nás za všechny poděkoval za vynikající reprezentaci ČSSD jak u nás doma, tak na té nejvyšší vládní úrovni.

Není žádná politická strana ani hnutí v našem regionu, které by se mohli pochlubit tak mimořádně úspěšným politikem s tak skvělou a bezúhonnou kariérou jakou měl Radko. Je vzácností, když politik umí odejít  v plné slávě  a na vrcholu kariéry. I to dokresluje jeho mimořádné schopnosti.

Radko dík. Hodně štěstí ve tvé další práci a především hodně zdraví.

Miloš Horáček

předseda OVV ČSSD Svitavy