Archiv pro měsíc: Červen 2017

Celorepublikový sraz parních stříkaček u příležitosti oslavy 140. let založení hasičského sboru ve Svojanově.

Ve dnech 2.6. – 4.6. 2017 se konal ve Svojanově již VI. ročník celostátního setkání parních stříkaček.  Oslavy se zúčastnily sbory, které s sebou přivezly originální historické parní stříkačky z celé republiky. Návštěvníci, kteří přijeli do Svojanova v sobotu 3.6.2017 dopoledne, si mohli parní stříkačky prohlédnout zblízka. K vidění byly letité krasavice nejen české výroby, ale i německé a rakouské. Tematický program vyvrcholil v sobotu 3. června 2017, kdy se konala soutěž těchto stoletých parních strojů. Této jedinečné akce se zúčastnila široká veřejnost, ale i osobnosti veřejného života, mezi kterými nechyběl senátor Radko Martínek.

Nejde o Bohuslava Sobotku, jde o ČSSD.

Pokles preferencí je nepříjemný, ale z dlouhodobého hlediska přirozený. Jednou jste nahoře, jednou dole, jako v životě. Co ne úplně chápu, jsou projevy paniky některých vysoce postavených kolegů. Přesněji řečeno, chápu, ale to je jiné téma. Nenávistná, iracionální kampaň je proti ČSSD intenzivně vedena již nejméně dva roky, tak proč se diví až nyní a hlavně, co dělali doposud?

Velkou část veřejnosti a naše politické protivníky přece vůbec nezajímají výsledky vlády v čele s Bohuslavem Sobotkou, tak proč se tím chlubit. Občan, čtenář BLESKu přece nechce znát program ČSSD, chce krev a tu dostává od médií v míře vrchovaté. Abych byl spravedlivý. Nechci svoje spoluobčany nařknout z povrchnosti nebo hlouposti. Mediální masáž je tak silná a dlouhodobá, že většina lidí, dokonce i část našich členů dříve či později podlehne.

Populisté s demagogickými hesly slaví úspěch všude ve světě. Pro mě je zadostiučiněním, že v zemích, kde si zvolili populisty, se postupně dostavuje vystřízlivění a kocovina. U nás to zatím vypadá tak, že kocovina bude dlouhá a hodně bolestivá.

Jsem zvědav na konečný účet, co nám voliči vystaví. Jedno staré přísloví říká, že za určitých okolností je i prohra výhrou, záleží však na tom, jak s takovým výsledkem naložíte.

Pro ČSSD je však jedno jasné už teď. Musíme nastoupit přímočařejší cestu. Především je potřeba jasně říci:“Nejsme tu pro všechny“. Jinak řečeno: “Berte, nebo nechte být“. Každému to bude hned jasné a nemusíme se zdržovat mlácením prázdné slámy. Naše stanoviska musí být pro veřejnost srozumitelná a musí je předkládat politici, obdaření schopností poutat na sebe kladnou pozornost veřejnosti.

Vím, lehko se to napíše. Já jsem však optimistou. Naše sociální demokracie přečkala horší krize a vždy jsme našli úspěšné východisko. Nepochybuji o tom, že se tak stane i nyní.

Přeji všem našim členům a příznivcům pevné nervy a nenechme se mediální masáží ovládnout. Volební kampaň je dlouhá, tak bojujme.

Miloš Horáček

předseda OVV ČSSD Svitavy

 

Výlet sociálně demokratických žen.

V úterý 30. května vyrazily ženy na výlet. Celou akci organizovala předsedkyně SDŽ Svitavy Petra Hořínková Dvorská. K výletu přizvala i ženy z ostatních okresů, kdy z Ústí nad Orlicí jely tři zástupkyně, z Pardubic pak jedna. Přítomné okresní předsedkyně Petra Hořínková Dvorská, Anna Kučerová a Radoslava Nováková se nakonec shodly, že by meziokresní spolupráce měla pokračovat, neboť by mohla být velmi přínosná nejen pro krajskou organizaci ale i celou ČSSD.

A kam že to ty ženy vlastně jely? V Černínském paláci, kde sídlí Ministerstvo zahraničních věcí ČR, měly domluvenou prohlídku vnitřních prostor spojenou s návštěvou Masarykova bytu. V odpoledních hodinách je čekala audience u ministra pro lidská práva Jana Chvojky ve Strakově akademii, kde sídlí Úřad Vlády ČR. Tady ženy dokonce nahlédly do tiskového centra Vlády. Zasedací místnost Vlády byla ke smůle přítomných obsazena při jednání.

SDŽ Svitavy děkuje ministru Chvojkovi a Lucii Válové, vedoucí poradců ministra zahraničních věcí, za možnost návštěvy tak významných institucí České republiky.

Mgr. Petra Hořínková Dvorská, předsedkyně SDŽ Svitavy

Pravda o privatizaci OKD.

Jen tak pro oživení paměti. Vše najdete na Google. Ale spíš si myslím, že je to pro řadu respondentů buď velká námaha, a nebo, a to spíš, že se jim to nehodí do krámu. Nenávist k Sobotkovi je v kurzu. Co je pravda je vedlejší.

Pravda o privatizaci OKD.

Neustálé útoky na Bohuslava Sobotku ve věci privatizace OKD mě přivedli k tomu, že jsem si udělal čas a na internetu jsem si dohledal fakta v této kauze.

Závěr.

Vláda ČR pod vedením Václava Klause resp. Ministerstvem pro správu národního majetku pod vedením ministra Jiřího Skalického z ODA se v letech 1996 až 1997 dopustila při privatizaci OKD závažných pochybení, která by bylo možné považovat za porušení péče řádného hospodáře či zanedbání odpovědnosti při správě cizího majetku. K němu došlo jednostranným snížením akciového podílu státu Fondem národního majetku v OKD.

A jelikož Sobotka v této vládě nebyl, tak nevím, proč ta štvanice. Co se dělo následně v době, kdy ministrem už byl (2002 – 2006), je už jenom prostá administrace této věci, bez možnosti privatizaci zabránit. Tiše se přitom obchází úloha vlády Miloše Zemana v letech 1998 – 2002 a následujících předsedů vlád, bez jejichž souhlasu by privatizace OKD nebyla technicky vůbec možná.

Miloš Horáček

předseda OVV ČSSD Svitavy